Θέμα 5 Μια πρόκληση για παιδαγωγούς

  • Αυτές οι ενδείξεις που μπορεί να διευκολύνουν την τηλεκπαίδευση είναι θεμελιώδεις σε μια ακραία περίοδο, όπως η πανδημία του covid-19 αλλά και στην δια ζώσης εκπαίδευση.
  • Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογενειών μέσω της χρήσης τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν την εν λόγω ενσωμάτωση.
  • Ακόμη και όταν τα σχολεία ξανάνοιξαν, οι μαθητές βρέθηκαν μπροστά σε πλειάδα διαφορετικών ακαδημαϊκών και κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων. Κατάσυνέπεια, τα σχολεία κλήθηκαν και θα κληθούν να συνεχίσουν στο μέλλον να αναμορφώνουν συστήματα και πρακτικές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μαθητικού συνόλου.
  • Η πανδημία του covid-19 έχει εγείρει προκλήσεις για τους παιδαγωγούς σε κάθε σχολική βαθμίδα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και προβληματισμού. Οι παιδαγωγοί μπορούν να εξετάσουν αυτή τη φορά και να εμπλουτίσουν υφιστάμενα συστήματα και πρακτικές με νέες ακαδημαϊκές και συμπεριφορικές στρατηγικές, ώστε η διδασκαλία να καταστεί πιο αποτελεσματική, αποδοτική και ενταξιακή.
  • Αυτή η απαιτητική περίοδος θα μπορούσε να θεωρηθεί δυνητικά χρήσιμη για την αντιμετώπιση των κενών στις επιδόσεις και τη διαφορετικότητα, με ουσιαστικό τρόπο και μακροπρόθεσμα.
  • Όποτε είναι δυνατό, η υποστήριξη από σχολικούς ψυχολόγουςκαι άλλο υποστηρικτικό προσωπικό είναι ουσιώδης για να επωφεληθείτε από την πανδημία αυτή και την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης.