Θέμα 5 Παρακολούθηση της προόδου

Παρακολούθηση της προόδου σημαίνει εντοπισμός των αλλαγών στη συμπεριφορά των μαθητών με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το στόχο της παρέμβασης, δηλαδή με αυτό που επεδίωξε να επιτύχει ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασμό της παρέμβασης.

Παράδειγμα: Ένας εκπαιδευτικός που σχεδίασε μια εκπαιδευτική δράση για τη μείωση του στίγματος του άγχους εφαρμόζοντας: ενημερώσεις σχετικά με τα συμπτώματα, την κατάλληλη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις εκδηλώσεις στη συμπεριφορά των μαθητών κ.λπ. μπορεί να παρατηρήσει αλλαγές στους παρακάτω τομείς:

 • Picture119
  Αλλαγές στη συνολική ευημερία των μαθητών
 • Picture121
  Αύξηση γνώσεων ή αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με το άγχος
 • Picture120
  Βελτίωση της παρουσίασης των συμπτωμάτων (π.χ. μειωμένα επίπεδα άγχους)
 • Picture122
  Οι μαθητές να επιδεικνύουν υποστηρικτική συμπεριφορά προς τους συνομηλίκους τους όταν αντιμετωπίζουν έντονο άχος
 • Picture123
  Συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης, εκπλήρωση των σχολικών υποχρεώσεων & αυξημένη λειτουργικότητα

Παρακολούθήστε την πρόοδο

Η παρακολούθηση της προόδου και η σύγκριση της με τους αρχικούς στόχους βοηθά (εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους) να έχουν τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο ή τις αποτυχίες.

Προσαρμόστε τη στρατηγική

Αυτό θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τη στρατηγική όταν οι μαθητές χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια, υποστήριξη ή προσοχή.

Διερωτηθείτε

Ποια εργαλεία/μέθοδοι θα χρησιμοποιήσω για την εφαρμογή της παρέμβασης; Πώς θα παρακολουθώ τη διαδικασία; Ποιες αλλαγές πρέπει να παρατηρήσω για να ξέρω ότι αυτό που κάνω λειτουργεί; Υπάρχουν προσαρμογές που πρέπει να κάνω;

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις

Αφού απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, θα είστε έτοιμοι να επιλύσετε αποτελεσματικά τα προβλήματα και να αντιμετωπίσετε τυχόν προκλήσεις κατά την εφαρμογή της παρέμβασης.