Θέμα 5 Τι είναι οι δεξιότητες ζωής;

  • Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι δεξιότητες ζωής είναι «Ικανότητες για προσαρμοστική και θετική συμπεριφορά που επιτρέπουν στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής».
  • Πρόκειται για δεξιότητες που προετοιμάζουν το άτομο για ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή μέσα στην κοινωνία, που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τις σχέσεις με άλλους, τους παράγοντες στρες και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία δυσπροσάρμοστων ή επικίνδυνων συμπεριφορών.
  • Δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά και οι έφηβοι «με φυσικό τρόπο» τις δεξιότητες ζωής, γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ζωτικής σημασίας η μάθηση αυτή να προέρχεται συν τοις άλλοις από ειδικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως σε σχολεία ή αθλητικές ομάδες.
  • Κάθε ανήλικος πρέπει να έχει ευκαιρία να συμμετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα και η κοινωνία έχει καθήκον να την προσφέρει.
  • Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, οι δεξιότητες ζωής φαίνονται αμέτρητες, αλλά ο ΠΟΥ έχει καταρτίσει έναν κατάλογο με 10 βασικές δεξιότητες στις οποίες πρέπει να επενδύσετε στην εκπαίδευση.