Θέμα 6 Αξιολόγηση και παρακολούθηση

Μερικές φορές, οι παρεμβάσεις δεν λειτουργούν πάντα με τον τρόπο που νομίζαμε. Η παρακολούθηση της προόδου είναι σημαντική για να καταλάβετε το βαθμό επιτυχίας της παρέμβασης.

Πώς να αξιολογήσετε την παρέμβαση

Ένα πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της παρέμβασης από τους μαθητές

https://www.bookwidgets.com/play/ZCAJPZ4