Θέμα 6 Διαχείριση των ανησυχιών που διατυπώνονται από τους γονείς

Όταν οι γονείς σας εκφράζουν τις ανησυχίες τους, εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές αρχές της ακρόασης και της ομιλίας. Και ο σεβασμός και η ευαισθησία εξακολουθούν να είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία.

Επίσης, αν επικεντρωθείτε στο θέμα που εγείρουν οι γονείς και θυμηθείτε ότι ο κοινός σας στόχος είναι η υποστήριξη του παιδιού τους, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την αμυντικότητα ή τις δικαιολογίες.

Ενίοτε, ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε είναι απλώς να ακούσετε τους γονείς. Οι γονείς μπορεί απλώς να θέλουν να νιώσουν ότι οι ανησυχίες τους έχουν εισακουστεί. Δεν χρειάζεται πάντα να αναζητάτε μια λύση άμεσα.