Θέμα 6 Κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας

ο φιλικός τόνος και ένα χαμόγελο ενθαρρύνουν τους άλλους να ξεκινήσουν ειλικρινή επικοινωνία μαζί σας. Η χρήση του χιούμορ συνιστάται επίσης στην επικοινωνία.

Η έναρξη διαλόγου και η ανταλλαγή ιδεών είναι επικοινωνία.

Το να αισθάνεστε σίγουροι και άνετοι με αυτά που λέτε δείχνει στους άλλους ότι πιστεύετε στα λόγια και τις δηλώσεις σας.

Ενσυναίσθηση είναι όταν βάζετε τον εαυτό σας στη θέση των άλλων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, είναι ζωτικής σημασίας να δείχνετε σεβασμό στο άλλο άτομο, ώστε να αισθάνεται ότι το ακούτε και το εκτιμάτε.

Αν και η ανατροφοδότηση μπορεί να θεωρηθεί μέρος της διαδικασίας επικοινωνίας, ενίοτε ξεχνάμε τη σημασία της.

Θα πρέπει πάντα να σκέφτεστε το άλλο άτομο, όταν επιλέγετε το μέσο που θα χρησιμοποιήσετε.