Θέμα 6 Να είστε διαθέσιμοι

Το να είστε διαθέσιμοι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να συνδεθείτε με τους μαθητές.

Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε σε ώρα εργασίας. Απλώς δηλώστε ότι είστε διαθέσιμοι στο γραφείο των δασκάλων/του δασκάλου από τις 7.30 π.μ. και μετά, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Προσοχή όμως, αν δηλώνετε ότι είστε διαθέσιμοι, πρέπει να είστε πράγματι διαθέσιμοι.

Ενίοτε αρκεί μόνο μία φορά για να πει κανείς «Είπε ότι μπορούμε να τον δούμε και να του μιλήσουμε, αλλά δεν με δέχτηκε». Ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει ή δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση, αυτό θα εκλάβει ο μαθητής και θα μεταφέρει στους συμμαθητές του. Πρέπει να είστε πραγματικά σχολαστικοί.

Μπορείτε επίσης να δώσετε στους μαθητές μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία θα έχετε δημιουργήσει ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό, ώστε να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις για να κλείσουν ένα ραντεβού. Είναι εκπληκτικό το πόσο πολλοί σπουδαστές χρησιμοποιούν την πόρτα που τους ανοίγεται. Αλλά και πάλι η άρτια διαχείριση του χρόνου και η προσωπική οργάνωση είναι ουσιώδεις.