Θέμα 6 10 βασικές δεξιότητες

 • Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε εποικοδομητικά τις αποφάσεις για τη ζωή μας.
 • Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία εάν οι νέοι λαμβάνουν αποφάσεις για τις ενέργειές τους σε σχέση με την υγεία αξιολογώντας τις διαφορετικές επιλογές και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διαφορετικές αποφάσεις.

 • Μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε εποικοδομητικά τα προβλήματα στη ζωή μας.
 • Σημαντικά προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα μπορεί να προκαλέσουν ψυχικό στρες και να συνοδευτούν από σωματική εξάντληση.

 • Συμβάλλει τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην επίλυση προβλημάτων παρέχοντας μας τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και τις διάφορες επιπτώσεις των πράξεών μας ή της αδράνειάς μας.
 • Μας βοηθά να δούμε πέρα από την άμεση εμπειρία μας και ακόμα κι αν δεν εντοπιστεί πρόβλημα ή δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση, η δημιουργική σκέψη μπορεί να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε προσαρμοστικά και με ευελιξία στις καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής.

 • Πρόκειται για ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και εμπειριών με αντικειμενικό τρόπο.
 • Η κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλει στην υγεία, βοηθώντας μας να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν στάσεις και συμπεριφορές, όπως είναι οι αξίες, η πίεση των συνομηλίκων και τα μέσα ενημέρωσης.

 • Σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να εκφραζόμαστε, λεκτικά και μη, με πρόσφορους τρόπους για τον πολιτισμό και τις περιστάσεις μας.
 • Αυτό σημαίνει ικανότητα έκφρασης απόψεων και επιθυμιών, αλλά και αναγκών και φόβων.
 • Και μπορεί επίσης να σημαίνει την ικανότητα αναζήτησης συμβουλών και βοήθειας σε στιγμή ανάγκης.

 • Μας βοηθούν να σχετιζόμαστε με θετικούς τρόπους με τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε.
 • Αυτό μπορεί να σημαίνει την ικανότητα σύναψης και διατήρησης φιλικών σχέσεων, που μπορεί να έχουν τεράστια σημασία για την ψυχική και κοινωνική μας ευημερία.
 • Μπορεί να σημαίνει τη διατήρηση καλών σχέσεων με μέλη της οικογένειας, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή κοινωνικής υποστήριξης.
 • Μπορεί επίσης να σημαίνει τη δυνατότητα εποικοδομητικής λήξης σχέσεων.

 • Περιλαμβάνει την αναγνώριση του εαυτού μας, του χαρακτήρα μας, των δυνατών σημείων μας και των αδυναμιών μας, των επιθυμιών και αντιπαθειών μας.
 • Η ανάπτυξη αυτογνωσίας μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίζουμε πότε είμαστε αγχωμένοι ή αισθανόμαστε πίεση.
 • Επίσης συχνά αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματική επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης για τους άλλους.

 • Αποτελεί την ικανότητα να φανταζόμαστε πώς είναι η ζωή για έναν άλλον άνθρωπο, ακόμη και σε περιστάσεις με τις οποίες μπορεί να μην είμαστε εξοικειωμένοι.
 • Η ενσυναίσθηση μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε άλλους ανθρώπους, πολύ διαφορετικούς από εμάς, πράγμα που μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, για παράδειγμα κατά την αλληλεπίδραση με διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνοτικές ομάδες.
 • Η ενσυναίσθηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενθάρρυνση της φροντιστικής συμπεριφοράς προς άτομα που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια ή ανεκτικότητα, όπως με καρκινοπαθείςή άτομα με ψυχικές διαταραχές, που μπορεί να στιγματιστούν και να εξοβελιστούν από τα ίδια τα άτομα από τα οποία εξαρτώνται για υποστήριξη.
 • Περιλαμβάνει την αναγνώριση συναισθημάτων στον εαυτό μας και τους άλλους, την επίγνωση του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε κατάλληλα στα συναισθήματα. Έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός ή η λύπη μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, αν δεν αντιδράσουμε σωστά

 • Αφορά την αναγνώριση των πηγών του στρες στη ζωή μας, την αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο μας επηρεάζουν και τη δράση με τρόπους που βοηθούν στον έλεγχο των επιπέδων του στρες μας.
 • Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε δράση για να μειώσουμε τις πηγές του στρες, για παράδειγμα, με αλλαγές στο φυσικό μας περιβάλλον ή στον τρόπο ζωής μας.
 • Ή μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε πώς να χαλαρώνουμε, έτσι ώστε οι εντάσεις που δημιουργούνται από το αναπόφευκτο στρες να μην δημιουργούν προβλήματα υγείας.