Θέμα 7 Επικοινωνώντας με τους συναδέλφους

Η διδασκαλία δεν περιλαμβάνει πάντοτε ανεξάρτητη εργασία – απαιτεί επίσης συνεργασία. Είτε σχεδιάζετε από κοινού μαθήματα, είτε ενημερώνετε τους συναδέλφους σας για την πρόοδο ορισμένων μαθητών, είτε μοιράζεστε συμβουλές για το πώς να χειρίζεστε θέματα στην τάξη, οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες θα σας φανούν χρήσιμες.

Θα μπορούσατε επίσης να αξιοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες σε συσκέψεις προσωπικού και εκπαιδευτικές συνεδρίες – το να είστε σε θέση να διευθύνετε συσκέψεις, να κάνετε παρουσιάσεις ενώπιον διαφορετικών ομάδων και να δίνετε ανατροφοδότηση σε άλλο προσωπικό θα μπορούσε να καταδείξει στους συναδέλφους και τους προϊσταμένους σας ότι είστε καλός υποψήφιος για προαγωγή.

Όπως έχουμε αποδείξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι επιτακτικές για μια σταδιοδρομία στη διδασκαλία. Στην επόμενη ενότητα, θα σας δώσουμε μερικές στρατηγικές για να βελτιώσετε την επικοινωνία σας στην τάξη.