Θέμα 7 Πώς να διδάξετε τις δεξιότητες ζωής;

  • Επίσης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι δεξιότητες ζωής θα πρέπει να προάγονται όχι με παθητικό τρόπο, αλλά επιδιώκοντας ενεργά τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής.
  • Από αυτή την άποψη, η εργασία σε ομάδες και υποομάδες αποδεικνύεται χρήσιμη και μπορεί να περιλαμβάνει:
  1. Συζητήσεις και συγκρίσεις
  2. Εκπαίδευση από συμμαθητές
  3. Αναζήτηση λύσεων (brainstorming)
  4. Παιχνίδι ρόλων