Μέρος 1 Περιγραφή

Στο Μέρος 1, δίνονται συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί αν παρατηρήσουν ψυχολογικά προβλήματα σε έναν μαθητή. Αυτές είναι μόνο προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα.