Back

ProWell

ProWell – Zaštita mentalnog zdravlja i dobrobiti djece za vrijeme i nakon izvanrednih javnozdravstvenih situacija – edukacija za nastavnike i edukatore, naziv je Erasmus + K226 projekta koji traje od ožujka 2021 do veljače 2023.

ProWell je Erasmus + projekt koji se usmjerava na utjecaj pandemije COVID-19 na dobrobit djece. Cilj projekta je osigurati podršku putem inovativnih tehnika podučavanja i učenja uz pomoć digitalne tehnologije. Projekt razmatra dobrobit djece, kao i razvoj kompetencija i digitalnih vještina te nastoji osigurati prijenos temeljnih znanja učiteljima o tome kako osigurati bolju podršku učenicima.

Ciljevi

Istražiti, prepoznati i analizirati potrebe, ali i do sada dostupne mogućnosti treninga u području pružanja potpore mentalnom zdravlju učenicima u slučajevima izvanrednih javnozdravstvenih situacija;

Osigurati podršku za razvoj kombiniranog treninga i treninga na daljinu, usmjerenog na promociju mentalnog zdravlja i dobrobiti djece;
Osigurati podršku za razvoj inovativnih on-line resursa i alata za učitelje i edukatore;
Povećati svjesnost učitelja i edukatora o važnosti pružanja podrške djeci i mladima tijekom izvarednih javnozdravstvenih situacija te osnažiti njihove vještine pružanja takve podrške;
Poboljšati kapacitete partnerskih institucija za razvoj i osiguravanje treninga;
Povećati svjesnost učitelja, organizacija i ostalih važnih sudionika o novonastalim treninzima te važnosti promicanja mentalnog zdravlja tijekom izvanrednih javno-zdravstvenih situacija, kao i osnaživanje njihovih vještina u ovom području;
Podići svjesnost i kreirati odgovarajuće suradničke mreže diljem Europe.

Ishodi

Ciljne skupine