Back

AFORMAC

OSENGO je neprofitna strukovna organizacija specijalizirana za
cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje, član Francuske federacije
za strukovno obrazovanje. OSENGO ima 32 stalna centra za obuku
smještena u četiri regije Francuske: Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie,
Nouvelle Aquitaine i Center Val de Loire. Više od trideset godina OSENGO podržava razne ciljne skupine u smjeru cjeloživotnog strukovnog obrazovanja ili promjene karijere. OSENGO je 1994. stvorio poseban odjel za europske teme i od tada je vodio brojne projekte mobilnosti i pedagoškog inženjerstva.

TEHNIČKO SVEUČILIŠTE U DRESDENU

Istraživačka grupa za primijenjenu medicinsku psihologiju i medicinsku sociologiju unutar odjela za psihosocijalnu medicinu i razvojnu neuroznanost na medicinskom fakultetu Carl Gustav Carus Tehničkog sveučilišta u Dresdenu (Njemačka) odgovorna je za obrazovanje i osposobljavanje studenata medicine u svim područjima psihologije. Istraživačka grupa nudi savjetovanje i terapiju za različite skupine pacijenata u sveučilišnoj bolnici, na primjer za pacijente s rakom ili pacijente koji čekaju transplantaciju organa. Istraživački interesi i projekti istraživačke grupe pokrivaju širok raspon psiholoških i socioloških pitanja, kao što su komunikacija liječnik-pacijent, dentalna anksioznost, psihoonkologija, zdravstvena psihologija, psihosocijalni aspekti ljudske genetike, mentalno zdravlje učenika, ponašanje u bolesti ili metode u psihologiji.

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia PROLEPSIS

Neprofitna Organizacija preventivne okolišne i radne medicine institut Prolepsis je nevladina organizacija koja se bavi područjima medicinskih istraživanja, promocije zdravlja i radnog zdravlja od 1990. godine. Pogonjen snažnim uvjerenjem da je zdravlje osnovno pravo, Institut Prolepsis je preuzeo vodeću ulogu u području javnog zdravlja od 1991. godine. To je postigao tako da je dizajnirao i implementirao inicijative vezane uz različita zdravstvena pitanja i u različitim područjima, usmjeravajući se na širok raspon publika, uključujući žene, migrante, djecu i kreatore javnih politika, druge nevladine organizacije i donositelje odluka. Kao koordinator i partner u preko 50 projekata koje sufinancira Europska unija te u brojnim nacionalnim projektima, Prolepsis implementira istraživanja te primjenjene i obrazovne inicijative u suradnji s drugim institucijama. Pri tome se usmjerava na promociju zdravlja, zdravstveno obrazovanje, medicinska istraživanja, promjenu javnih politika i borbu protiv zdravstvenih nejednakosti. U organizaciji radi multidisciplinarni i iskusni tim liječnika, specijalista promocije zdravlja i komunikacije, statističara, psihologa, sociologa i ekonomista, koji svi imaju posebne uloge u projektima Instituta Prolepsis. Prolepsis podržava i ohrabruje interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju, stvarajući mreže suradnje ne samo u Grčkoj, već i u članicama Europske unije, istočnoeuropskim državama i SAD-u.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar je javni institut osnovan 1991. godine. Područja znanstvenog rada Instituta su: a) društvene znanosti (psihologija, sociologija, demografija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, političke znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti), b) humanističke znanosti (povijest, teologija, filozofija, etnologija i antropologija, religijske znanosti, filologija) i c) interdisciplinarna područja znanosti (kognitivne znanosti, geografija, rodne studije). Sjedište Instituta je u Zagrebu, a Institut ima i 8 regionalnih centara (Osijek, Pula, Split, Vukovar, Gospić, Dubrovnik, Varaždin i Vis). U Institutu radi oko 90 znanstvenika (od čega 30 mlađih znanstvenika i asistenata).
Institut Pilar sudjelovao je u oko 350 znanstvenih projekata, od čega oko 60 međunarodnih projekata, uključujući suradnje u okviru H2020, FP7 i Erasmus okvira, kao i suradnju s drugim institucijama kao što je UNICEF, ERSTE fondacija i Fondacija otvoreno društvo. Na nacionalnom nivou, osim projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja, Institut je surađivao s Hrvatskom zakladom za znanost, Zakladom Adris, Hrvatskom gospodarskom komorom, Turističkom zajednicom u različitim gradovima, županijama i općinama, HEP grupom (nacionalna energetska tvrtka), Hrvatskom maticom iseljenika, kao i raznim vladinim uredima i drugim organizacijama.
0d 2000. godine u Institutu se provodi oko 20-30 znanstvenih projekata godišnje (kao i oko 20 aktivnih COST Akcija u kojima sudjeluju znanstvenici Instituta). Kao dio izdavačke djelatnosti Instituta izašlo je oko 150 brojeva znanstvenog časopisa Društvena istraživanja – časopis za opća društvena pitanja, interdisciplinarni znanstveni časopis koji izlazi od 1992. godine. Drugi znanstveni časopisi – Pilar – časopis za društvene i humanističke studije te časopis Histria antiqua izlaze od 2006. godine. Od njegovog osnivanja, u Institutu je organizirano oko 50 nacionalnih i 40 međunarodnih skupova (simpozija, konferencija i kongresa) i oko 120 panela i okruglih stolova.

Associazione Tages Onlus

Tages Onlus je dobrotvorna ustanova osnovana 2014. okupljajući različite stručnjake s kompetencijama u zdravstvu, psihologiji, društvenim intervencijama i obrazovanju. Tages Onlus dio je europskih mreža (Mental Health Europe; Europa Donna Breast Cancer Coalition; European Migration Forum) i surađuje s nekoliko nacionalnih i međunarodnih instituta. Zainteresirani smo pomoći ljudima da razviju adaptivne strategije u suočavanju sa svakodnevnim izazovima i održavanju psihološke dobrobiti. Svi naši projekti slijede akcijsko-istraživački okvir integracije istraživanja u okviru mentalnog zdravlja, intervencija i obrazovanja.

SVEUČILIŠTE U VALENCIJI

Istraživački institut za politiku socijalne skrbi (POLIBIENESTAR) istraživački je institut koji pripada Sveučilištu u Valenciji (Španjolska). Međunarodno je poznat, specijaliziran za istraživanja, inovacije i socijalnu tehnologiju. Nudi tehničko savjetovanje i osposobljavanje u području socijalne politike. Već dvadeset godina provodi temeljna i primijenjena istraživanja o ekonomskim, socijalnim, političkim i tehničkim aspektima održivosti sustava socijalne skrbi. Također savjetuje upravna tijela i privatne tvrtke o planiranju, dizajnu te provedbi i održivosti politika socijalne skrbi. Polibienestar čini interdisciplinarni tim s više od 100 istraživača, koji dolaze sa Sveučilišta u Valenciji i sedam drugih španjolskih te dva međunarodna sveučilišta. Polibienestar surađuje sa sveučilištima i centrima iz Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Afrike i Kanade. Polibienestar je usredotočen na nekoliko područja istraživanja kao što su zdravlje, ranjive skupine, pametni gradovi, socijalni i pristupačni turizam, socijalna politika, upravljanje i javna uprava te korporativno gospodarstvo.

Centar za socijalne inovacije

Centar za socijalne inovacije (Center for Social Innovation – CSI) organizacija je za istraživanje i razvoj koja je usmjerena poticanju socijalnih inovacija koje mogu pridonijeti pozitivnima promjenama na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i globalnim razinama. Te razine obuhvaćaju, ali nisu ograničene na vlade, lokalne administrativne agencije, neprofitne agencije, gospodarske subjekte i obrazovne institucije. CSI tim čine kreativni i stručni istraživači, poduzetnici, voditelji projekata, treneri i stručnjaci za informacijsku tehnologiju. CSI ima sposobnost i kapacitet prepoznavanja socijalnih potreba, dizajniranja i provođenja prilagođenih inicijativa i osiguravanja održivog rasta. Područja stručnosti CSI tima su područja tradicionalnog obrazovanja i e-učenja,
poduzetništvo, starts-up-ovi, inovacije, kreativnost, pregovori, IP savjetodavne usluge, društvena odgovornost, poslovna savjetodavna rješenja, analitika podataka, informacijske tehnologije, upravljanje projektima, usluge vrednovanja projekata, vrednovanje proizvoda, obuka i računalne igre. CSI crpi primjenjivo znanje i vještine iz svoje široke globalne mreže koja uključuje akademske institucije, informacijske tvrtke, javne službe, međunarodne organizacije, starts-up-ove i javne usluge.