Tema 1 Opis cjeline

U ovoj cjelini navode se kontakti službi i stručnjaka za mentalno zdravlje. Osim toga, navode se informacije relevantne za pojedinu zemlju, npr. koji zahtjevi moraju biti ispunjeni da bi se mogle koristiti odgovarajuće mjere pomoći.