Back

Modul 4 Promicanje komunikacijskih vještina

OER Modul 4: Razvio ga je AFORMAC, Francuska Pregled modula: Modul je usmjeren na promicanje komunikacijskih vještina unutar i izvan učionice, s posebnom temom koja obrađuje izvanredne situacije poput prirodnih katastrofa i javnozdravstvenih kriza. Prvi dio vezan je opće teme …