Tema 1 Korištenje novih medija – dobre prakse

Korištenje mogućnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije za promicanje dobrobiti

U Francuskoj je tijekom razdoblja zatvaranja (lockdown) učinkovitost online inicijativa procijenjena kao vrlo pozitivna za osobe koje su iskusile poteškoće mentalnog zdravlja; to uključuje online alate, aplikacije i sadržaje za samopomoć, konzultacije na daljinu, igre za eskapizam, kratke inicijacije za wellness tehnike, imerzivne programe ili programe virtualne stvarnosti.

  • Pregled Seabrooka i kolega (2016) pokazao je da je pristup većoj online podršci smanjio razine depresije i anksioznosti kod djece i adolescenata. Iako je uporaba društvenih medija povezana s depresijom, kako je navedeno iznad, društveni mediji također se mogu koristiti za poboljšanje mentalnog zdravlja adolescenata, za jačanje odnosa s novim i postojećim prijateljima online, za smanjivanje osjećaja izoliranosti i usamljenosti, za lakše izražavanje osjećaja i za dobivanje podrške od drugih.

    Učitelji mogu upotrijebiti tu informaciju kako bi organizirali informativne sastanke o uporabi društvenih medija za povezivanje s drugima u vremenima izoliranosti (npr. tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija, ratova itd.) kao strategije za promicanje mentalnog zdravlja.

  • Tijekom pandemije mnoge su države uvele programe za slanje poruka za nastavnike, učenike i roditelje. U Čileu je zaklada Sumate, mreža škola za pružanje druge prilike, provela program za nastavak pružanja emocionalne podrške i kontinuitet obrazovanja za učenike putem WhatsAppa i društvenih medija. Nedavnom intervencijom u Gani uvedene su SMS poruke za povećanje angažmana roditelja u obrazovnim aktivnostima i za promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju putem poruka koje promiču obrazovanje djevojčica i odgovaraju na neke uobičajene stereotipe o rodnim ulogama tijekom razdoblja zatvaranja škola.
  • Pregledom uporabe obrazovne tehnologije (EdTech) utvrdilo se da biheviorističke intervencije omogućene tehnologijom, posebice one kojima su na čelu nastavnici, promiču psihosocijalnu dobrobit učenika, postižu to da se učenici osjećaju povezanije sa zajednicom i iznimno su isplative.
  • Pedagoške metode koje provode nastavnici i povezane su s obrazovnom tehnologijom mogu promicati i psihosocijalnu dobrobit učenika jer omogućavaju komunikaciju s lokalnim zajednicama te s globalnom populacijom i često uključuju određeni element aktivnosti igre i rekreacije.

Prekid šutnje o mentalnom zdravlju i kraj stigmatizacije

Još jedan pozitivan trend koji se nužno pojavio tijekom ovog burnog razdoblja jest ponovno stavljanje naglaska na mentalno zdravlje i dobrobit djece. Kako bi se pridobilo roditelje i potaknulo ih da zaštite svoju djecu najbolje što mogu, kreirane su smjernice i alati za podizanje svijesti, što je pomoglo u destigmatizaciji mentalnog zdravlja djece. Provedene su javnozdravstvene kampanje putem novih medija, poput kampanje #HealthyAtHome Svjetske zdravstvene organizacije, koja uključuje cijeli niz razumljivih savjeta za roditelje i za osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja.