Tema 1 Uvod u digitalnu pismenost

Sveučilište Cornell (2009.) definira digitalnu pismenost kao kombinaciju vještina ili kompetencija za pronalazak, razumijevanje, procjenu, korištenje, dijeljenje i stvaranje digitalnog sadržaja uz uporabu tehnologija i interneta.

Kako bismo bili digitalno pismeni, nije dovoljno samo da smo ovladali računalnom tehnologijom i vještinama korištenja interneta, što bi značilo da su ljudi nalik običnim robotskim figurama.

Umjesto toga, to se tumači kao čitanje s ciljem stjecanja znanja, koherentno čitanje i kritičko razmišljanje.

Važnost digitalne pismenosti dodatno je potvrđena tijekom pandemije virusa COVID-19, kad su edukatori na svim razinama diljem svijeta morali prilagoditi svoje podučavanje i usvojiti nove metode podučavanja u kratkom razdoblju. To je utjecalo na mentalno zdravlje nastavnika i učenika.

  • Picture6
    Za nastavnike je utjecaj digitalnih tehnologija (dodatno radno opterećenje, prilagodba novim tehnologijama itd.) tijekom pandemije uzrokovao stres i umanjio motivaciju (Toto i Limone, 2021).
  • Picture7
    Za učenike je prilagodba online učenju također uzrokovala poteškoće jer su razlike u razinama digitalne pismenosti i pristupu internetu među učenicima, nastavnicima i roditeljima stvorile goleme prepreke za neku djecu, čak i u odnosu na mogućnost priključivanja nastavi.