Tema 3 Situacija s pandemijom virusa COVID-19, borba protiv izvora misinformacija o cjepivu

Može doći do situacija u kojima kao stručnjak morate roditeljima izraziti zabrinutost zbog ponašanja, dobrobiti ili razvoja djeteta.

Pristup usmjeren na rješavanje problema pomoći će vam da surađujete s roditeljima kako biste odgovorili na tu zabrinutost. Taj pristup uključuje:

  • identifikaciju problema
  • razmjenu ideja o što više mogućih rješenja
  • zajedničku ocjenu prednosti i nedostataka
  • odabir rješenja za provedbu
  • provedbu rješenja
  • ocjenu rješenja nakon određenog razdoblja.

Jedan od ključnih čimbenika tog pristupa jest razgovor o zabrinutosti kad se javi. Problemi se obično ne riješe sami od sebe. Ako dopustite da se problemi nakupe, bit će ih sve teže riješiti.