Tema 1 Uvod

Raširenost problema 

Psihički poremećaji kod djece i adolescenata su ozbiljan problem. Češći su nego što bismo pomislili te epidemiološka istraživanja pokazuju da, na primjer, do 13% adolescenata u dobi od 12 do 17 godina u Sjedinjenim Američkim Državama ima depresiju, 9.4% djece u dobi od 3 do 17 ima ADHD (Monaco, 2021), a 6.5% djece i adolescenata ima anksiozne poremećaje (Creswell i sur, 2020). Oko 50% problema s mentalnim zdravljem počinje prije 14. godine, dok ih 75% počinje prije 18. godine (Aguirre Velasco i sur., 2020). Učestalost najčešćih psihičkih poremećaja u mladih je porasla u zadnjim desetljećima (Monaco, 2021).

Rano prepoznavanje simptoma psihičkih poremećaja kod djece i adolescenata je ključno, jer oni negativno utječu na njihove akademske, profesionalne i društvene aktivnosti te na kvalitetu života (Fusar-Poli i sur., 2019). Ujedno imaju dugoročni negativni utjecaj koji se očituje i u odrasloj dobi (Kowadenko i Culjak, 2018).

Kako nastavnici mogu pomoći

Procjenjuje se da oko 75% adolescenata s problemima mentalnog zdravlja ne dobiva potrebni tretman (Children Commissioners, 2016). To je zato što djeca i adolescenti često oklijevaju s traženjem pomoći (Divin i sur., 2018), ali i zato što oni teško sami prepoznaju svoje probleme. Nastavnici i druge osobe koje rade s djecom i adolescentima mogu prepoznati simptome problema s mentalnim zdravljem kod djece i adolescenata i ohrabriti ih da potraže pomoć. Kako bi  u tome bili uspješni, potrebno je razvijati njihovo znanje o problemima mentalnog zdravlja.

Istraživanja pokazuju kako nastavnici mogu biti dobri u prepoznavanju eksternaliziranih problema, ali im je teško prepoznati internalizirane probleme. Često vide učenike kao zdrave i podcjenjuju njihove probleme (Undheim et al., 2016). Neka istraživanja pokazuju da nastavnici mogu postati učinkoviti u prepoznavanju psihičkih poteškoća kod djece nakon kraće edukacije, čak i u slučaju internaliziranih simptoma (van den Broek et al., 2021).

VAŽNO: Nastavnici mogu samo prepoznati znakove i simptome problema s mentalnim zdravljem, ali ne mogu dati mišljenje o mogućoj dijagnozi. Sljedeći opisi problema s mentalnim zdravljem odnosno simptoma psihičkih poremećaja služe samo u informativne svrhe.