Tema 3 Međupovezanost individualnih, socijalnih i okolinskih razina rizičinih i zaštitnih čimbenika za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja koji se javljaju uslijed izvanrednih javnozdravstvenih situacija

Karakteristike zaštitnih i rizičnih čimbenika (npr. ACAY, 2015.; NIDA, 2020.; Hawkins et al., 1992; SAMSHA, 2015.; https://nbhc.ca/news/protective-and-risk-factors-explained):

 • rizični i zaštitni čimbenici su višedimenzionalni – postoje na individualnoj i okolinskoj razini,
 • neki rizični i zaštitni čimbenici ostati će konstantni tijekom cijelog životnog vijeka (statični), dok se drugi mogu promijeniti (nestalni),
 • svi ljudi imaju neku kombinaciju rizičnih i zaštitnih čimbenika,
 • mnogi čimbenici povezani su s višestrukim ishodima,
 • ishodi rizičnih i zaštitnih čimbenika razlikuju se ovisno o mnogim drugim čimbenicima unutar (npr. dob) i izvan osobe (npr. životni uvjeti),
 • različiti čimbenici imaju veći ili manji utjecaj na ponašanje u različitim fazama života osobe,
 • ishodi nekih rizičnih i zaštitnih čimbenika su opći (npr. povezani s općim zdravljem ili različitim zdravstvenim problemima), dok su drugi prilično specifični (npr. povezani samo s jednim zdravstvenim problemom),
 • postoji kumulativni učinak rizičnih čimbenika – što više rizičnih čimbenika osoba ima, veća je vjerojatnost da će imati određeni zdravstveni problem,
 • postoji kumulativni učinak zaštitnih čimbenika – što više zaštitnih čimbenika osoba ima, veća je vjerojatnost da će se smanjiti / ublažiti / uravnotežiti učinak rizičnih čimbenika za određeni zdravstveni problem,
 • osobe s istim skupom rizičnih čimbenika vjerojatno neće doživjeti iste poteškoće,
 • izloženost čak i značajnom broju rizičnih čimbenika ne znači nužno da će se zdravstveni problem sigurno pojaviti,
 • nepostojanje rizičnih čimebnika ne znači da ta osoba nikada neće razviti zdravstveni problem.


Još uvijek malo znamo o tome kako izgraditi točan i individualiziran sustav predviđanja rizika (Danese, Smith, Chitsabesan i Dubicka, 2020.). Ne postoji standardni, empirijski provjereni skup rizičnih ili zaštitnih čimbenika za procjenu specifičnih ishoda jer su ti čimbenici vrlo kontekstualno specifični (The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2021.). 

Prikaz međuodnosa potencijalnih rizičnih i zaštitnih čimbenika za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja u djetinjstvu i adolescenciji