Tema 2 Pregled znakova i simptoma poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata, kao i pregled ranih znakova koji ukazuju na ozbiljnije probleme mentalnog zdravlja

Znakove i simptome poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata može se klasificirati u dvije široke kategorije: internalizirani i eksternalizirani.  

Internalizirane probleme definiramo kao emocionalne simptome koji su usmjereni prema pojedincu, a karakteriziraju ih anksioznost, depresivnost te somatski problemi.

Eksternalizirane probleme definiramo kao emocionalne simptome usmjerene od pojedinca, prema njegovoj okolini, a karakterizira ih impulzivno i ometajuće ponašanje, korištenje droga te drugi simptomi ovisnosti.

Internalizirani simptomi uključuju :

 • Nervozu i razdražljivost
 • Povlačenje
 • Gubitak zadovoljstva u aktivnostima u kojima je osoba ranije uživala
 • Smanjen ili povećan apetit
 • Manje ili više sna nego uobičajeno
 • Osjećaje straha, usamljenosti, tuge, nedostatka ljubavi, neželjenosti, zabrinutosti i krivnje
 • Nisko samopouzdanje ili negativnu sliku o sebi
 • Poteškoće u razmišljanju, koncentraciji, donošenju odluka, dosjećanju i pamćenju te poteškoće sa završavanjem zadataka (npr. domaće zadaće)
 • Glavobolje, bolove u trbuhu te druge fizičke simptome koji nisu povezani s fizičkim tegobama i bolestima
 • Umor i nedostatak energije
 • Suicidalne misli, namjere i planove

Eksternalizirani simptomi uključuju:

 • Izbjegavanje sudjelovanja u društvenim aktivnostima
 • Poteškoće u održavanja prijateljstava i odbacivanje od strane vršnjaka
 • Disfunkcionalna socijalna ponašanja
 • Tučnjave i agresivno ponašanje
 • Samoozljeđivanje (npr. rezanje ruku ili nogu)

Mlađa djeca mogu pokazivati i sljedeće poteškoće:

 • Želja da se stvari odvijaju na način na koji oni to žele
 • Socijalna regresija (gubitak ranije stečenih društvenih vještina, poput vještina u nekoj igri ili emocionalnog izražavanja)
 • Intenzivna preokupacija detaljima nekog događaja, kontinuirano prepričavanje toga što se dogodilo ili što se može dogoditi
 • Agresivno igranje
 • Udaranje roditelja ili drugih osoba
 • Više tantruma
 • Ovisnost o nastavnicima i skrbnicima
 • Regresija ili povratak na ranije razvojne faze
 • Mokrenje u krevet ili drugi problemi s mokrenjem ili stolicom
 • Dječji govor
 • Želja da ih se nosi ili pretjerano mazi
 • Noćne more
 • Pretjerane reakcije ili izostanak reakcija na fizički kontakt, nagle pokrete ili glasne iznenadne zvukove poput sirena ili udaranja vratima
 • Novi strahovi i zabrinutost za sigurnost

Starija djeca mogu pokazivati i sljedeće poteškoće:

 • Često izostajanje iz škole
 • Slabije ocjene nego inače
 • Prkosno i ometajuće ponašanje, svađanje
 • Bježanje od kuće
 • Korištenje sredstava ovisnosti
Međuodnos internaliziranih i eksternaliziranih problema