Aktivnosti

Aktivnost 1

D. ide u drugi razred i ima potvrđene kognitivne poteškoće. Ima nastavnika za rad s učenicima s posebnim potrebama, ali ne voli napuštati učionicu zbog obrazovnih aktivnosti, nego mu je draže biti s drugim učenicima iz razreda, premda prati diferencirani nastavni program. D. ima dobro razvijen govor i počeo je učiti čitati, pisati i računati sporije od ostatka razreda. D. koristi računalo za učenje pomoću programa za pisanje koji prevodi pisane riječi u simbole. Voli povijest i voli dijeliti svoj rad na računalu s ostatkom razreda.

1. Koje bi strategije nastavnik mogao usvojiti kako bi D. sudjelovao u nastavi povijesti?

2. Bi li rad u manjim skupinama bio poželjan? Ako bi, kako biste ga vi iskoristili?

Aktivnost 2

Zbog velikog broja djece pozitivne na COVID-19, u skladu s važećim propisima odlučeno je da će razred pohađati nastavu na daljinu. Četiri učenika u razredu imaju posebne odgojno-obrazovne potrebe.

Kakvih se aktivnosti kao nastavnik možete dosjetiti kako biste osigurali inkluziju tih učenika čak i prilikom nastave na daljinu?

  • Pokušajte zamisliti sat u kojem bi sudjelovao čitav razred.
  • Razmislite o tome koji biste oblik učenja primijenili – sinkroni ili asinkroni.
  • Razmislite o tome bi li vam bila potrebna suradnja obitelji.
  • Razmislite o tome hoćete li najprije podijeliti razred u manje skupine, a zatim osigurati vrijeme za nastavu s cijelim razredom.

Aktivnost 3

Tijekom nastave na daljinu ključno je da edukatori i nastavnici:

a. nastave povezivati ono što objašnjavaju tijekom nastave na daljinu s implikacijama u stvarnom svijetu. 

b. ograniče se na objašnjavanje teorijskog dijela nastave.

c. ne povezuju ono što objašnjavaju tijekom nastave na daljinu s implikacijama u stvarnom svijetu.