Tema 3 Suradnja među nastavnicima

  • Usredotočenost na kritiku online rada u procesu inkluzije.
  • Potreba identificiranja koordinatora za nastavnike i edukatore: administrativne uloge i/ili posebno educirani nastavnici.
  • U slučaju online didaktike i s ciljem poticanja inkluzivne didaktike ključno je osigurati suradnju nastavnika, pri čemu će se organizirati i koristiti online sastanci za izradu planova i razmjenu strategija podučavanja koje namjeravaju usvojiti te za kreiranje personaliziranih programa.