Tema 5 Izazov za edukatore

  • Ove indikacije koje mogu olakšati inkluzivno obrazovanje ključne su u ekstremnom razdoblju kao što je pandemija koronavirusa, ali i u obrazovanju uživo.
  • Osnovni je cilj razviti odnose među uključenim osobama te suradnju između nastavnika i obitelji korištenjem tehnologija koje mogu dati podršku takvoj integraciji.
  • Čak i uz ponovno otvaranje škola, učenici su se upoznali sa širokim rasponom akademskih i socioemocionalnih problema. Iz tog su razloga škole morale svjesno prilagoditi sustave i prakse kako bi zadovoljile potrebe učeničke populacije, a to će morati nastaviti činiti i u budućnosti.
  • Pandemija koronavirusa predstavlja izazov za edukatore na svim razinama školovanja, ali istovremeno i priliku za rast i refleksiju. Edukatori mogu razmotriti ovo razdoblje i nadovezati se na postojeće sustave i prakse novim akademskim i bihevioralnim strategijama kako bi podučavanje učinili učinkovitijim, djelotvornijim i inkluzivnijim.
  • Na ovo izazovno razdoblje možemo gledati kao na potencijalno pomažuće u odgovaranju na raznolikosti i razlike u obrazovnom postignuću na smislen i dugoročan način.
  • Kada god je to moguće, podrška školskih psihologa i drugog stručnog osoblja ključna je za ostvarivanje koristi iz pandemije i iskustva obrazovanja na daljinu.