Tema 4 Raznolikost i inkluzivnost u doba učenja na daljinu

 • Raznolikost se općenito odnosi na stvarne ili percipirane fizičke ili sociokulturne razlike među ljudima.
 • Jednakost podrazumijeva pravedan tretman ljudi u smislu prilika i ishoda.
 • Naposljetku, inkluzivnost se odnosi na stvaranje kulture koja promiče „integraciju raznolikih skupina“.
 • Raznolikost, jednakost i inkluzivnost postali su sveprisutni pojmovi u školstvu, koji se odnose na sljedeće osnove različitosti: rod, dob i tijelo; rasa i etnicitet; društvena klasa i položaj; religija i kulturni identitet.
 • Ti elementi trebaju postići veću fluidnost; što više o njima razgovaramo u školstvu, veća je mogućnost razvoja okvira i alata koji će društvu pomoći da bude inkluzivnije.
 • Promicanje sposobnosti učenika čak i u okviru učenja na daljinu kako bi se osnažilo uvjerenje da sposobnost nije fiksna, već se može mijenjati. Poticanje učenika da se nastave truditi.
 • Poticanje aktivnog učenja kako bi učenici aktivno sudjelovali čak i u učionici na daljinu pomoću tehnoloških alata dostupnih za kreiranje zanimljivih aktivnosti.
 • Ako podučavate preko Zooma, primjerice, možete provoditi aktivnosti koje uključuju rad u paru i dijeljenje (tzv. pair and share), kao i druge rasprave koristeći zasebne sobe (breakout rooms). Zoom također ima opciju korištenja bijele ploče za suradnički rad, na kojoj učenici mogu dijeliti ideje. Isto tako, možete organizirati kvizove uživo i druge aktivnosti pomoću drugih aplikacija.
 • Kao kod predavanja ili nastave uživo, edukatori i nastavno osoblje moraju nastaviti povezivati ono što objašnjavaju tijekom nastave na daljinu s implikacijama u stvarnom svijetu.
 • Sposobnost učenika podrazumijeva njihove stvarne i percipirane sposobnosti, odnosno samoefikasnost. Drugim riječima, važno je da se učenici osjećaju sposobno.
 • Dodatni izazovi učenja na daljinu mogu naškoditi samopouzdanju učenika; promicanje sposobnosti učenika podrazumijeva da učenici imaju razvojni mentalni sklop, odnosno da vjeruju kako sposobnost nije fiksna, već se može mijenjati. Na taj se način učenike potiče da se nastave truditi.
 • Nemaju svi učenici idealne uvjete za učenje na daljinu. Edukatori moraju biti svjesni resursa kojima učenici raspolažu: tehnologije, vremena, životnih uvjeta itd. i moraju imati plan kako će uzeti u obzir jedinstvene situacije u kojima se učenici nalaze kada je to potrebno radi inkluzije svih, uz istovremeno zadovoljavanje posebnih odgojno-obrazovnih potreba.
 • Redovito davanje povratnih informacija kako bi učenici mogli prepoznati svoj napredak, kao i na nastavi uživo.
 • Kontekst učenja na daljinu također pruža priliku za maksimalno iskorištavanje vještina samoprocjene.
 • Prilikom izrade zadataka edukatori i nastavnici mogu raščlaniti probleme, dulje zadatke i projekte na zasebne faze i mikrociljeve kako ne bi bili suviše zahtjevni.
 • Osim toga, važan način na koji učenici mogu steći samopouzdanje jest grupni rad: da biste pomogli umanjiti probleme u komunikaciji među članovima skupine, možete pripremiti definirane uloge za članove skupine i pomoći im s utvrđivanjem komunikacijskog plana prije početka rada.