Tema 3 Dobrobit tijekom pandemije

  • Pandemija koronavirusa uzrokovala je temeljite promjene u životima djece i mladih osoba.
  • Čini se da su neka djeca i mlade osobe, posebice oni koji imaju određene karakteristike (primjerice oni u ekonomski nepovoljnom položaju, ženskog spola i s već postojećim potrebama u pogledu mentalnog zdravlja), iskusili snažnije negativne učinke u području mentalnog zdravlja i dobrobit (Public Health England, 2021.).
  • U nekoliko je studija utvrđeno da je došlo do porasta simptoma depresije i anksioznosti te ljutnje kod djece (Bignardi i sur., 2020.; Cost i sur., 2021.; Zainel i sur., 2021.).
  • Škole i fakulteti imaju važnu ulogu u pružanju podrške za mentalno zdravlje i dobrobit učenika i studenata razvojem pristupa koji su prilagođeni njihovim konkretnim potrebama. Korištenje koordiniranog pristupa mentalnom zdravlju i dobrobiti koji se temelji na dokazima u školama i na fakultetima također može pomoći u poticanju spremnosti na učenje.