Tema 2 Zašto je dobrobit važna u školi?

  • Dobrobit je važna u školi zato što škole imaju ključnu ulogu u pružanju podrške učenicima kako bi odabrali zdrav način života i razumjeli učinke svojih odluka na vlastito zdravlje i dobrobit.
  • Socijalne i emocionalne vještine, znanje i ponašanja koja mladi ljudi uče u učionici pomažu im u razvijanju otpornosti i oblikovanju obrasca prema kojem će voditi računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju tijekom života.
  • Škole učenicima mogu pružiti pouzdane informacije i produbiti njihovo razumijevanje izbora s kojima se suočavaju. Osim toga, učenici u školi mogu steći intelektualne vještine potrebne da kritički promišljaju o takvim odlukama, kao i o utjecajima koje društvo ima na njih (npr. vršnjački utjecaji, oglašavanje, društveni mediji te obiteljske i kulturne vrijednosti).
  • Postoji izravna veza između dobrobiti i akademskog postignuća i obratno. Drugim riječima, dobrobit je ključan preduvjet za postignuće, a postignuće je ključno za dobrobit.
  • Tjelesna aktivnost povezana je s poboljšanim učenjem i sposobnošću koncentracije.
  • Bliski, podržavajući odnosi učenicima pružaju emocionalne resurse koji su im potrebni da izađu iz svoje intelektualne „zone ugode“ i istraže nove ideje i načine razmišljanja, što predstavlja temelj za obrazovna postignuća.
  • Dobrobit je također važna za razvoj važnih demokratskih kompetencija. Pozitivne emocije povezuju se s razvojem fleksibilnosti i prilagodljivosti, otvorenosti prema drugim kulturama i uvjerenjima, samoefikasnosti i tolerancije prema dvosmislenosti, a te se značajke nalaze u središtu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Vijeća Europe iz 2018.