Tema 3 Zašto su edukatori važni u promicanju zdravog načina života kod djece i adolescenata?

  • Djeca i adolescenti žive i rastu u više različitih konteksta, razvijaju se kroz odnose s drugima i usvajaju mnoštvo alata i strategija za suočavanje s teškim trenucima.
  • U takvim kontekstima „upoznaju“ osobe koje imaju različite uloge i koje im mogu postati uzori, a zatim utjecati na njihovu dobrobit i promicanje zdravog načina života.
  • Tko su „edukatori“?
  • To su nastavnici, zdravstveni djelatnici i druge osobe u obrazovnim kontekstima, instruktori i treneri u sportskim kontekstima, odnosno sve odrasle osobe koje gravitiraju oko djece i adolescenata tijekom dana i koji na različite načine doprinose njihovu razvoju.