Tema 4 Kako edukatori mogu doprinijeti razvoju zdravog načina života kod djece i adolescenata?

  • Dobro nam je poznato da promicanje zdravog načina života kod djece i adolescenata znači ulaganje u budućnost društva: društva koje se sastoji od pojedinaca koji su „zdravi“ u više dimenzija (fizička, mentalna i socijalna dobrobit, kako ih teorijski definira Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)).
  • Takvo društvo je produktivno i iz ekonomske perspektive. Zdravi ljudi rade, proizvode i imaju manju potrebu za zdravstvenom skrbi.
  • Edukatori mogu doprinijeti dobrobiti djece i adolescenata promicanjem stjecanja životnih vještina.