Tema 2 Korisne strategije inkluzivnog učenja

  • Moraju se temeljiti na interaktivnim i suradničkim metodama koje učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ili poteškoćama u razvoju omogućavaju da se osjećaju kao dio grupe putem interakcije i komunikacije s vršnjacima te edukatorima i nastavnicima.
  • Moraju biti nadopunjene periodima individualnog podučavanja i moraju biti potkrijepljene suradnjom s obitelji.
  • Moraju promicati dobru suradnju nastavnika i obitelji kako bi se omogućilo provođenje inkluzivnih praksi na uspješniji način.
  • Moraju uključivati sinkrone i asinkrone oblike podučavanja.
  • Pokazalo se da je asinkrono učenje prikladnije za personalizaciju i stalne odnose s obitelji.
  • Kreiranjem specifičnih digitalnih aktivnosti moguće je osmisliti aktivnosti za manje grupe u kojima vršnjaci mogu imati ulogu tutora.
  • Usredotočenost na suradnju među obiteljima nalazi se u središtu procesa inkluzivnog online obrazovanja.