Tema 2 Uključivanje

„…Je li moje dijete spremno slušati, učiti, razumjeti?“

  • Koji je prvi korak u uključivanju kada dijete ima poteškoće sa samokontrolom ili donošenjem ispravnih odluka?
  • Ako se ne ponašamo tako da jednostavno reagiramo na očigledno ponašanje djeteta, već budemo uključeni u njegove unutarnje poteškoće, time omogućujemo djetetu da napreduje od reaktivnog do receptivnog stanja.
  • Roditelji trebaju predstavljati sigurnu luku od koje se dijete može udaljiti kako bi istraživalo, znajući da može dobiti brigu kada to bude potrebno i da se može vratiti u tu luku u bilo kojem trenutku.
  • Usklađenost roditelja i djeteta također je ključna za pružanje pomoći djeci da razviju vještine emocionalne regulacije, koje su presudne za njihovu psihološku dobrobit.