Tema 1 Učenje na daljinu

Uvođenje učenja na daljinu (engl. Distance Learning – DAD) nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa s jedne je strane slomilo otpor prema tehnološkim alatima za učenje, no s druge je strane naglasilo važnost primjerenog i inkluzivnog osmišljanja podučavanja na svim obrazovnim razinama.

Ako analiziramo način na koji se bavilo problemom inkluzije, posebice za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i učenike s poteškoćama u razvoju, sve su europske države stavile na raspolaganje nastavna pomagala osmišljena za olakšavanje upotrebe odgovarajućih tehnologija te nastavna pomagala za inkluzivno podučavanje, koja su učinkovita i kod učenika s poteškoćama u razvoju.

Više studija pokazalo je da učinkovita inkluzija ovisi o:

 • tehnologiji
 • odnosima s obiteljima
 • suradnji među nastavnicima
 • strategijama usvojenim u online podučavanju.

Nastavnici su morali osmisliti prilagođene aktivnosti putem sinkronih i asinkronih oblika podučavanja za učenike, koja se provode u manjim skupinama ili individualno.

 • Premda je učenje na daljinu pokazalo potencijal online tehnologija, također je povećalo sve oblike nejednakosti uzrokovane digitalnim jazom.
 • Mnoge su se obitelji suočile s problemom ograničene dostupnosti digitalnih uređaja te odgovarajuće i brze internetske veze.
 • Roditelji učenika s posebnim potrebama iskusili su znatne poteškoće s pružanjem podrške djeci u njihovu online učenju.

Kako poticati inkluzivno obrazovanje učenika s posebnim potrebama ili poteškoćama?

 1. Dostupnost i povezivost uređaja i za nastavnike i za obitelji.
 2. Pružanje podrške edukatorima u korištenju određenog softvera, platformi i aplikacija korak po korak.
 3. Pružanje podrške obiteljima korak po korak razmatranjem besplatnih pripremnih tečajeva.
 4. Pružanje podrške djeci s posebnim potrebama i njihovim obiteljima u nošenju sa specifičnim izazovima učenja na daljinu.