Aktivnosti

Aktivnost 1

  1. Uzmite vremena i napišite kako Vi shvaćate komunikaciju i što ona za Vas znači.
  2. Sjetite se svog zadnjeg dana na poslu i napišite sve interakcije koje ste imali i kada ste komunicirali.
  3. Zatim analizirajte koje ste vrste komunikacije imali.
  4. Istaknite one vrste komunikacije koje biste u budućnosti možda htjeli promijeniti.
  5. Razmislite želite li promijeniti nešto u svojoj komunikaciji.
  6. Primijenite te promjene u svom svakodnevnom životu!