Tema 6 Transverzalne vještine u komunikaciji

Prijateljski ton i osmijeh potiču druge da s Vama ostvare iskrenu komunikaciju. Korištenje humora se također preporuča.

Ulazak u dijalog i razmjena ideja suština su komunikacije.

Kada se osjećate ugodno i sigurno u ono što govorite, drugi će Vam lakše vjerovati.

Empatija je sposobnost da se stavite u tuđu kožu.

Tijekom komunikacije, vrlo je važno da drugoj osobi iskažete poštovanje kako bi znala da je slušate i cijenite.

Iako se povratne informacije smatraju dijelom komunikacijskog procesa, ljudi ponekad zaborave koliko su važne.

Prilikom izbora načina izražavanja, uvijek trebate imati na umu na karakteristike osobe s kojom komunicirate.