Aktivnosti

Aktivnost 2

  1. Jedan dan, možda i danas, obratite posebnu pozornost na neverbalnu komunikaciju. Analizirajte kako se Vaši učenici izražavaju.
  2. Sljedećeg dana promatrajte sebe i svoj stav prema drugim ljudima ili učenicima u razredu.
  3. Istražite o verbalnoj komunikaciji poput, na primjer, nenasilne komunikacije.
  4. Analizirajte igraju li emocije ulogu u komunikaciji i kakva može biti njihova uloga.