Tema 2 Proces komunikacije

Komunikacijski proces sastoji se od nekoliko elemenata. Prvo, postoji pošiljatelj koji formira verbalnu ili neverbalnu poruku.

Ta poruka može biti ideja, misao, mišljenje ili osjećaj. Poruka se medijem (kanalom) prenosi do primatelja.

Komunikacijski kanali mogu biti razgovori uživo, telefonski razgovori, e-mailovi, društvene mreže itd. Primatelj poruci daje značenje i nudi povratnu informaciju. Tijekom procesa komunikacije može se naići na prepreke poput buke, daljine, jezika itd.