Tema 8 Povratne informacije

Povratne informacije su također važna sastavnica komunikacije u učionici.

Posljednjih su se godina brojna istraživanja usmjerila na povratne informacije. Pokazalo se da pozitivne povratne informacije (tj. pohvale) pozitivno utječu na samopouzdanje učenika/sudionika  – povećavaju vjerojatnost da će vjerovati u svoj uspjeh. Osim toga, pomažu stvoriti poticajno okruženje i pospješuju akademska postignuća.

Negativne povratne informacije koriste se u učionicama češće od pozitivnih. Mnogi istraživači tvrde da to ne bi smio biti slučaj. Negativne povratne informacije mogu pomoći učenicima / sudionicima da se poboljšaju (mogu ih, na primjer, potaknuti da promijene ponašanje ili da se više trude), ali pridonose konfliktima među učenicima/sudionicima.

Učenicima / sudionicima trebalo bi omogućiti da daju povratnu informaciju na Vaše lekcije i stil poučavanja. Time pokazujete da cijenite njihovo mišljenje, komunikacija među vama se učvršćuje i dobivate priliku da poboljšate vlastito poučavanje i njihovo učenje.