Tema 2 Važnost komunikacije u ranoj školskoj dobi

Tijekom dana u školi, djetetu se nakupi određena količina napetosti i umora.

Kada slušate dijete, ono otpušta taj stres i osjeća se bolje. Tako djeca razvijaju osjećaj emocionalne sigurnosti. Osjećaju da ih uvažavate i da su njihova iskustva normalna. Ujedno razvijaju strategije kako bi se bolje nosili sa svojim emocijama ako se slična situacija ponovi. Osim toga, spremnija su za učenje idućeg dana.

Komunikacijom se razvija pozitivan odnos s djetetom. Kad slušate dijete, gradite mu samopouzdanje i povjerenje u odrasle. Ono uviđa svoju važnost jer vidi da ste zainteresirani za njega i ono što doživljava.

Ako uspostavite otvorenu i iskrenu komunikaciju s djetetom, ono će Vam lakše govoriti o važnim stvarima koje mu se događaju u životu.