Tema 2 Načela učinkovite komunikacije u izvanrednim javnozdravstvenim situacijama

Učinkovita organizacija kanala komunikacije omogućit će da se poruke šire putem više kanala. Tako će razredi od škole dobivati informacije, savjete i upute više puta i iz više izvora.

Komunikatori dijele kanale na tri glavne kategorije:

 1. Masovni mediji   
 2. Škola i zajednica
 3. Interpersonalna komunikacija

Ljudi koji traže savjete ili dijele informacije o javnodravstvenim rizicima često se okreću obitelji, prijateljima, zdravstvenim radnicima, kolegama, nastavnicima, savjetnicima ili vjerskim vođama. Ti razgovori jedan na jedan često su kanali kojima se najviše vjeruje.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir prilikom izbora kanala komunikacije su njegov doseg (broj ljudi koji će čuti, vidjeti ili pročitati poruku) i koliko je kanal pogodan za to da razred zapamti poruku i da ona ima utjecaja (hoće li poruka rezultirati djelovanjem).

Izlaganje razreda poruci i njezino ponavljanje ključni su za pamćenje poruke, a tako se povećava vjerojatnost da će razred djelovati u skladu s pruženim informacijama. Na primjer, dužnosnici odgovorni za donošenje vladinih odluka možda će biti pod utjecajem višestrukih izvještaja medija o potrebi kampanja za imunizaciju, ali plakati mjesnih zajednica mogu biti uspješniji u poticanju stanovnika da se cijepe i njihovom upućivanju na lokalne zdravstvene ustanove.

Ciljevi

 • Idenficirati učinkovite kanale
 • Podijeliti informacije online
 • Osigurati dostupnost

Kako to možete postići?

Komunikatori mogu započeti planiranje procesa razmišljanjem o tome kako razredi primaju informacije o zdravlju i kome se obraćaju za razgovor i savjete o zdravlju. Treba odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Kojim kanalima razredi imaju pristup?
 • Koje kanale za primanje informacija razredi preferiraju? A za traženje informacija?
 • Postoje li povezani kanali koji bi mogli pružiti podršku teško dostupnim razredima?
 • Koji kanali podržavaju dvosmjernu komunikaciju i omogućavaju interakciju između donositelja odluka i Vaše škole?
 • Koja je skupina kanala najprikladnija za komunikacijske ciljeve koje ste odredili?

Ako je ono što Vaša škola objavljuje razumljivo, vjerojatnije je da će je ljudi smatrati dobrim izvorom informacija. Kako bi Vaša škola utjecala na odluke u svrhu pobošljanja javnog zdravlja, komunikacijski alati i potpora moraju biti jasni i pristupačni širokom spektru ljudi u različitim okolnostima. Sastavnice ovog načela pokazuju kako se komunikatori mogu pobrinuti da su poruke razumljive taktikama kao što su:  

 • korištenje jasnog i jednostavnog rječnika da bi objasnili globalna zdravstvena pitanja i usmjerili ljude
 • pripovijedanje priča s ljudskom dimenzijom da bi se problemi učinili opipljivijima onima koji su u opasnosti
 • uključivanje vizualnih komponenti kako bi se pokazao i poboljšao sadržaj koji škola stvara
 • komunikacija na više jezika ako je to potrebno zbog podrijetla nekih učenika

Ciljevi

 • koristiti se jednostavnim rječnikom
 • pričati stvarne priče
 • uključiti vizualnu komponentu
 • koristiti se prikladnim jezikom

Komunikatori mogu povećati osjećaj relevantnosti javnozdravstvenog problema referirajući se na osobna iskustva učenika iz razreda ili objašnjavanjem kako problem može utjecati na njihove obitelji, prijatelje i druge ljude iz zajednice.

Komunikatori mogu započeti planiranje procesa i stvaranje relevantnih poruka uz pomoć ovih točaka:

 • Razumijevanje karakteristika grupe učenika kako bi se stvorile učinkovite poruke i strategije.
 • Kreiranje poruka i materijala koji uključuju iskustva iz zajednice u kojoj učenici žive, iz njihove škole ili drugih mjesta koja bi mogla izazvati identifikaciju. Opcija su i primjeri i iskustva slična onima kakva bi se mogla dogoditi u njihovom okruženju.
 • Slušanje kolega i drugih ljudi koji rade s djecom kako biste odredili kako najbolje odgovoriti na njihove brige.
 • Prilagođavanje sadržaja i poruke potrebama razreda.
 • Oblikovanje poruka s obzirom na to koliko je razred spreman za djelovanje.

Ciljevi

 • poznavati razred
 • slušati razred
 • kreirati poruku
 • motivirati razred

Kako to možete postići?

Kako bi osigurali da komunikacija škole kad se radi o javnozdravstvenim pitanjima bude prihvaćena kao relevantna razredu, komunikatori se u fazi planiranja moraju osvrnuti na niz pitanja.

Pravovremena komunikacija znači obraćanje razredu kada je zdravstveno usmjeravanje potrebno i kad su učenici spremni čuti upute i djelovati u skladu s njima. U javnozdravstvenim kriznim situacijama, na primjer, to znači brzu komunikaciju onoga što je i nije poznato te često i pouzdano nadopunjavanje informacija. Kad se radi o javnozdravstvenim temama koje nisu hitne, pravo vrijeme za obraćanje razredu trenutak je kad pojedinci i donositelji odluka trebaju djelovati. Pružanje informacija u točno određeno vrijeme posebno je važno kod sezonskih javnozdravstvenih problema, npr. promoviranje cjepiva protiv gripe ili informiranje o zdravstvenim problemima kojima su posebno podložne određene dobne skupine. U oba slučaja, škola mora odrediti vrijeme za pružanje informacija razredu kada je najviše vjerojatno da će učenici obraćati pozornost.

Sastavnice ovog načela objašnjavaju kako komunikatori mogu pravovremeno podijeliti informacije, savjete i upute. Potrebno je:

 • pobrinuti se da su informacije iz škole dostupne donositeljima odluka što je brže moguće
 • tempirati komunikaciju tako da do donositelja odluka dođe kada trebaju znati informacije i djelovati
 • slati poruke uzastopno tako da se s vremenom formira razgovor

Ciljevi

 • komunicirati na vrijeme
 • komunicirati u pravo vrijeme
 • formirati razgovor

Kako to možete postići?

Komunikatori Vaše škole prilikom kreiranja pravovremene komunikacije trebaju uzeti u obzir sljedeća pitanja:

 • Kad su prijetnje zdravlju hitne, koje su najbolje metode za brzo privlačenje pozornosti razreda?
 • Kada će učenici najvjerojatnije biti suočeni s odlukom koja se tiče njihovog ili tuđeg zdravlja?
 • Kako je najbolje prenijeti poruku tako da razred ima dovoljno vremena za razumjeti je i djelovati u skladu s njom?
 • Kako Vaša škola može brzo prenijeti poruke učenicima?
 • Postoje li trenutci u kojima poruka o zdravlju neće doći do izražaja zbog nekih drugih problema i briga?
 • Postoji li način za prenijeti niz poruka tijekom određenog vremenskog perioda tako da se poveća učinkovitost informacija i savjeta?

Sastavnice ovog načela usmjerene su na strategije za promicanje povjerenja javnosti u Vašu školu iskazivanjem sljedećih odlika:

 • Sposobnost: Vaša škola treba imati stručno znanje o zdravstvenom problemu, a informacije koje pruža moraju biti točne i u skladu s informacijama stručnjaka i drugih škola od povjerenja.
 • Otvorenost i iskrenost: Vaša škola treba raditi transparentno i biti iskrena oko onoga što zna.
 • Pouzdanost: Vaša škola mora napraviti ono što je rekla da hoće.
 • Posvećenost i briga: Vaša škola treba biti posvećena svom zadatku te mora brinuti o zdravlju svih ljudi.

Ciljevi

 • stručno znanje
 • transparentnost
 • koordinacija s partnerima

Kako to možete postići?

Komunikatori se trebaju voditi ovim pitanjima kada odlučuju kako komunicirati s ciljem stvaranja i zadržavanja vjerodostojnosti:

 • Koja je uloga Vaše škole u ovom javnozdravstvenom problemu?
 • Što Vaša škola zna o problemu, a na koja pitanja još nedostaju odgovori?
 • Koliko su rizične skupine i donositelji odluka svjesni statusa Vaše škole kao vjerodostojnog izvora o određenim zdravstvenim pitanjima?
 • Koje još organizacije razred percipira kao vjerodostojne u vezi tog problema? Kako se škola može uskladiti s njima?
 • Jesu li poruke drugih škola usklađene s onima Vaše škole?
 • Tko je u Vašoj školi najbolji glasnogovornik za taj problem?
 • Postoje li rizici za reputaciju škole? Trebaju li se oni uzeti u obzir prilikom planiranja komunikacijskih aktivnosti?

Komunikacija je nužna sastavnica bilo kakvog nastojanja da se postignu pozitivni zdravstveni rezultati. Vaša škola mora pružiti točne informacije o zdravstvenoj situaciji na način koji će potaknuti učenike da djeluju te slušaju savjete i upute za očuvanje sigurnosti i zdravlja.

Ovo načelo obuhvaća nekoliko komponenti kojima se komunikatorima pomaže razviti poruke i kampanje usredotočene na promjenu ponašanja. Za to je u razredu potrebno razumjeti:

 • razinu svijesti o zdravstvenom riziku i zaštiti
 • koliko učenici osjećaju da je zdravstveni rizik njima osobno relevantan
 • koliko znaju koja su prikladna ponašanja i pravila za smanjenje rizika i promicanje zdravlja
 • koliko su sigurni da mogu poduzeti preporučene korake
 • imaju li osjećaj da njihova zajednica podržava preporučene korake
 • vjeruju li da korist poduzimanja tih koraka nadmašuje uloženo

Ciljevi

 • potaknuti razred na djelovanje
 • napraviti kampanju za promjenu ponašanja
 • komunicirati u izvanrednim situacijama

Kako to možete postići?

Komunikatori bi trebali razmisliti o pitanjima koje slijede prilikom utvrđivanja je li razred spreman za djelovanje. Svoj zaključak zatim mogu upotrijebiti za izradu uvjerljivih komunikacijskih proizvoda i osmišljavanje aktivnosti kojima će uvjeriti donositelje odluka da prihvate savjete, upute i preporuke njihove škole te da djeluju u skladu s njima.

1: Učinite informacije dostupnima

 • identificirajte učinkovite kanale
 • podijelite informacije online
 • osigurajte dostupnost

2: Učinite informacije jasnima

 • koristite se jednostavnim rječnikom
 • pričajte stvarne priče
 • dodajte vizualnu komponentu
 • koristite se poznatim izrazima

4: Usredotočite se na razred

 • poznajte razred
 • slušajte razred
 • kreirajte poruku
 • motivirajte razred

3: Komunicirajte

 • komunicirajte na vrijeme
 • komunicirajte u pravo vrijeme
 • formirajte razgovor

4: Budite sigurni

 • osigurajte točne podatke
 • budite transparentni
 • koordinirajte s partnerima

5: Djelujte

 • potaknite razred na djelovanje
 • napravite kampanju za promjenu ponašanja
 • komunicirajte u hitnim slučajevima