Tema 1 Uvod

Što su Vaše komunikacijske vještine bolje, to ćete učinkovitije izvršavati svoje zadatke. Uz to, Vaši će učenici više akademski napredovati. Istraživanja su pokazala da je uspjeh učenika izravno povezan s interaktivnom i poticajnom okolinom kakvu stvaraju sposobni nastavnici (vidi Mashburn et al., 2008).

Međutim, vrijedi i obrnuto: loše komunikacijske vještine – a time i loše metode poučavanja – uzrokuju slabije razumijevanje kod  učenika i mogu negativno utjecati na njihov akademski uspjeh. Učenicima se tako smanjuje motivacija, ne vole školu i vjeruju da su nesposobni za bolja ostvarenja. To na njih može ostaviti posljedice koje će osjetiti do kraja života.

Učinkovita komunikacija nastavnika i učenika iznimno je važna.

Ona Vam omogućava da dobro obavljate svoj posao i pozitivno utječete na
učenike.