Tema 5 Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima

Ovo je možda najteže za primijeniti jer od nastavnika ili edukatora zahtijeva vrijeme koje nije ograničeno nastavne sate. Izvanškolska aktivnost može biti kazališni nastup, koncert, sportsko natjecanje i sl.

Važno je pokazati interes za ono što se učenicima sviđa ako želite da oni pokažu interes za ono što se Vama sviđa. Vrlo je malo učenika, ako ih uopće ima, kojima nije drago vidjeti nastavnika na nekom svom događanju. To je jednostavan način da pokažete da su učenici važni.

Još jedan važan razlog prisustva nastavnika na takvim događanjima je upoznavanje obitelji učenika. Tada dobivate priliku za interakciju s roditeljima učenika u neformalnom okruženju. Možete s njima održavati kontakt i razgovarati o djetetu te imate priliku razmijeniti informacije o problemima u razredu i u obitelji.