Tema 3 Komunikacijski modeli

Na dijagramu je prikazan osnovni tijek komunikacije. On pokazuje da pošiljatelj ima ideju koja se u obliku kodirane poruke prenosi do primatelja. Od njega se zahtijeva da dekodira poruku i da joj značenje. Zatim pošiljatelj i primatelj dijele povratne informacije o komunikacijskom procesu. Komunikacijski modeli važni su jer pokazuju kako komunikacija funkcionira od slanja poruke do njezine interpretacije i razumijevanja.

Postoje dvije vrste komunikacije: verbalna komunikacija i neverbalna komunikacija.

Usmena komunikacija podrazumijeva izgovorene riječi i odvija se raspravama, razgovorima, videokonferencijama itd. Usmena je komunikacija brz i jednostavan način dijeljenja misli i ideja. Učinkovitost usmene komunikacije ovisi o verbalnim vještinama osobe poput jasnoće govora, jačine glasa, tona, izbora riječi, ali i o neverbalnoj komunikaciji poput govora tijela.

Još jedan oblik verbalne komunikacije je pismeni oblik. Pismena se komunikacija odvija pomoću pisanih simbola. Njom se služimo u pismima, e-mailovima, porukama, dokumentima itd. Učinkovitosti pismene komunikacije također ovisi o verbalnim vještinama poput stila pisanja, gramatike, vokabulara itd. Drugi tip komunikacije je neverbalna komunikacija.

Pokreti tijela poput gesta, osmijeha i, posebno, kontakta očima otkrivaju osjećaje i izgovorenim riječima daju kontekst.  

Kako komuniciramo?

Većinu ljudi komunikacija asocira na govor, ali ona se može provoditi na puno više načina. Osim govorom, možemo komunicirati:

  • izrazima lica
  • gestama
  • pokazivanjem / korištenjem ruku
  • pisanjem
  • crtanjem
  • dodirom
  • kontaktom očima
  • tehničkom opremom, npr. porukama putem računala

Da bi komunikacija bila učinkovita, moramo razumjeti jedni druge (govoriti istim jezikom), održavati kontakt očima, prilagoditi glasnoću, govoriti prikladnom brzinom…