Tema 4 Verbalna komunikacija

Verbalne komunikacijske vještine odgovorne su za način na koji šaljete poruku, ali i za način na koji je primate.

Da bi komunikacija bila učinkovita, potrebno je reći što želite jasno i izravno. Dobro je da se poruka šalje uz korištenje što manje riječi, jer ako previše pričate, slušatelj će prestati obraćati pozornost i neće razumjeti što želite reći. Zato je važno uzeti nekoliko minuta za razmišljanje o tome što želite reći. Prekomjerno pričanje vodi do zbunjenosti.

Dobre vještine verbalne komunikacije poboljšavaju odnose među pojedincima i grupama.

Imati dobre vještine verbalne komunikacije znači koristiti se jasnom i glasnom dikcijom te izgovarati jasne rečenice. Također je potrebno pratiti logičan proces misli kako bi razgovor lakše tekao. Vrlo je važno da je Vaš govor prilagođen slušateljima s obzirom na jezik i formalnost.