Tema 7 Aktivno slušanje

Komponenta slušanja u komunikaciji ne smije biti zanemarena – više od 60% svih nesporazuma rezultat je nedovoljno kvalitetnog slušanja.

Aktivno slušanje uključuje pažljivo praćenje onoga što osoba govori, postavljanje pitanja radi pojašnjenja i parafraziranje rečenoga da bi se osiguralo razumijevanje. Aktivno slušanje olakšava razumijevanje i davanje prikladnog odgovora. Osoba koja koristi tehnike aktivnog slušanja doima se promišljenom, analitičnom i poželjnom.

Tehnike aktivnog slušanja Primjeri
Izgradnja povjerenja
„Reci mi što mogu napraviti da pomognem.”
Povezivanje
„Impresioniralo me kada sam pročitao/la...”
Pokazivanje zabrinutosti
„Želim ti pomoći; Znam da prolaziš kroz teško razdoblje.”
Parafraziranje
„Dakle, želiš reći da...”
Davanje kratke verbalne afirmacije
„Hvala ti na pažnji. Uživao/la sam u razgovoru s tobom.”
Postavljanje otvorenih pitanja
„Koji ti je dio prezentacije bio zbunjujuć?”
Postavljanje preciznih pitanja
„Koliko si vremena posvetio/la…”
Davanje svog mišljenja bez prekidanja drugih
„Možete li pokazati više…”
Iznošenje sličnih situacija
“Jako me uzrujalo…”
Korištenje neverbalnih znakova
Kimanje, kontakt očima, naginjanje

Proces slušanja važan je jer njime prikupljamo informacije o potrebama, zahtjevima i preferencijama učenika, kolega, roditelja itd. Aktivno slušanje znači da osoba održava kontakt očima, stoji nagnuta prema naprijed, ima prijateljske izraze lica i geste te pokazuje iskreni interes za ono što govornik govori. Reflektivno slušanje podrazumijeva ponavljanje i parafraziranje rečenoga kako bismo pokazali govorniku da razumijemo što je rekao.

Dobar slušatelj vs. Loš slušatelj
Trudi se da razumije poruku, koliko god bila nejasna.
Odgovara izjavom koja nije odgovor na postavljeno pitanje.
Interpretira neverbalne znakove.
Previše govori bez održavanja balansa u razgovoru.
Daje drugima do znanja da ih sluša te ih potiče da nastave dijeliti.
Monopolizira razgovor.
Sluša prije nego što odgovori.
Govori prije nego što je druga osoba završila.
Ne prekida druge.
Prekida druge.
Uzima nekoliko trenutaka za formiranje odgovora.
Ne daje drugima priliku za dijeljenje.