Tema 1 Uvod

Komunikacija u izvanrednoj javnozdravstvenoj situaciji zahtjeva posebnu pozornost. Pritom su sve uobičajene komunikacijske vještine i dalje primjenjive, ali informacije će se možda trebati iznijeti na drugačiji način.

U izvanrednim javnozdravstvenim situacijama, posebno onima izrazito neočekivanima, treba uzeti u obzir kontekst komunikacije i naglasiti što se čini da bi se situacija stavila pod kontrolu, posebno što poduzimaju javne službe. Njihove se upute moraju slijediti.

Općenito: U izvanrednim javnozdravstvenim situacijama postoji hitna potražnja za informacijama, čak i dok se podatci o prijetnji još uvijek prikupljaju i procjenjuju.

Različiti će ljudi imati iznimno različite potrebe za informacijama.

Na primjer, ako ljudi suočeni s krizom nisu upoznati sa zdravstvenim rizicima, mogli bi se osjećati kao da ne mogu učiniti ništa da bi je spriječili.

Da biste učinkovito prenijeli poruku, trebali biste slijediti ove korake.

Prvo je potrebno procijeniti razinu zabrinutosti ili straha u razredu.

Poruke bi trebale:

  • naglasiti kako pojedinci ili škola mogu zaštititi sebe i druge
  • učiniti vidljivima uloge koje škole imaju u zaštiti zdravlja
  • učenicima dati jasne upute koje znate da mogu slijediti
  • demonstrirati kako će poduzimanje određenih koraka i poštivanje pravila u razredu učiniti razliku

Potrebno je posvetiti posebnu pažnju najranjivijima kao što su najmlađa djeca ili osobe s invaliditetom. Pokažite kako djelatnici škole ispunjavaju potrebe učenika!

Pružajte redovite informacije razredu, čak i putem globalnih kanala. Kada obavijesti dolaze prekasno i kada nedostaje informacija, prazninu mogu popuniti glasine i neprovjerene informacije.