Tema 1 Uloga socijalne potpore, obiteljskog i radnog okruženja

Rizični faktori

Čimbenici, okolnosti ili situacije koje POVEĆAVAJU vjerojatnost pojave bolesti.

Zaštitni faktori

Čimbenici, okolnosti ili situacije koje SMANJUJU vjerojatnost pojave bolesti.

Prema pregledu postojećih istraživanja (Sax Institute for VicHealth, 2019), za odrasle i opću populaciju vrijedi sljedeće: 

  • Rizični faktori su socijalna izolacija, usamljenost, nesigurnost zaposlenja ili nezaposlenost, nedostatak podrške na radnom mjestu, ekonomska nejednakost, migracije, beskućništvo, skrb o drugima, fizičko zdravstveno stanje, stresni događaji (uključujući nasilje partnera) te pripadnost seksualnoj manjini.
  • Zaštitni faktori su zaposlenost, fizička aktivnost, snažne društvene veze i mreže, primjeren unos hrane, smanjen unos alkohola te boravak na otvorenom.

Socijalna podrška

Mnoga istraživanja (Leigh-Hunt i sur., 2017)  pokazuju kako je socijalna podrška zaštitni faktor za mentalno zdravlje. U mnogim situacijama socijalni odnosi pružaju emocionalnu podršku, instrumentalnu pomoć, pomažu osobi u procesu donošenja odluka i nošenja sa stresom te povećavaju motivaciju.

S druge strane, socijalna izolacija i usamljenost smatraju se rizičnim faktorima.  

Obitelj

Obiteljski čimbenici mogu biti zaštitni faktori za mentalno zdravlje. Pozitivno roditeljstvo i obiteljski odnosi, podrška uže i šire obitelji, visoka razina obiteljske kohezije, pozitivna obiteljska klima i uključenost roditelja ključni su koncepti koji doprinose otpornosti. Obiteljska podrška pozitivno je povezana s  mentalnim zdravljem i dobrobiti (Khazaeian, Kariman, Ebadi i Nasiri, 2017). Podrška obitelji zaštitni je čimbenik i za dobrobit i psihološko funkcioniranje djece izbjeglica (Marley i Mauki, 2018).

Radno okruženje

Battams i sur. (2014)  identificirali su neke čimbenike radnog okruženja koji su povezani s lošijim mentalnim zdravljem i dobrobiti. Čimbenici radnog okruženja koji se odnose na suradnike i tim uključuju mobbing tj. zlostavljanje na radnom mjestu, niske razine socijalne podrške, loše međuljudske odnose te međuljudske konflikte. Rizični uvjeti rada uključuju niskokvalificirane poslove, indiskreciju, loše radne vještine, nisku mogućnost odlučivanja, preopterećenost radnim zadatcima te visoku složenost radnih zadataka. Naposljetku, čimbenici ometanja u odnosu posao-obitelj sastoje se od vremenskog pritiska i konflikta koji proizlazi iz zahtjeva pojedinih životnih uloga.