Tema 3 Zbog čega je važno poznavati rizične i zaštitne faktore?

1

Usmjeravajući se na rizične i zaštitne faktore osoba može reagirati preventivno, a ne samo reaktivno.

2

U prošlim vremenima, pitanja javnog zdravlja i razvoja zajednice nisu se razmatrala u kontekstu preventivnog pristupa. Primjerice, osoba ima srčani udar te se u oporavku savjetuje izbjegavanje pušenja i masne hrane.

3

Međutim, danas znamo koliko je važno prevenirati pojavu problema prije nego se oni pojave. Ovakav je pristup i isplativiji, ali što je najvažnije smanjuje patnju osobe i povećava njezinu kvalitetu života.  

4

Razgovor o rizičnim i zaštitnim faktorima pomaže ljudima da bolje razumiju da oni sami mogu nešto učiniti, da nije kasno za početi raditi na sebi te da sami mogu biti dijelom rješenja.

Poznavajući rizične i zaštitne faktore, možemo lakše razumjeti:

1.Što može pomoći u zaštiti mentalnog zdravlja?

2.Što može ugroziti mentalno zdravlje?

3.Kako razviti mehanizme suočavanja s problemima mentalnog zdravlja?

4.Kako smanjiti zdravstveni rizik → preuzimanje aktivne uloge