Preporuke za daljnje čitanje

Europski projekti koji su uveli kreativne strategije u učionicu

Preporuke za daljnje čitanje za Cjelinu 1

Tema 4: Odabir aktivnosti

Nacionalni centar za vrednovanje obrazovanja i regionalnu pomoć kreirao je koristan vodič za promicanje pozitivnog ponašanja kod učenika. Cilj je tog vodiča:

 • Pomoći edukatorima i osoblju u osnovnim školama da razviju i provedu učinkovite strategije prevencije i intervencije za razred ili za cijelu školu
 • Dati konkretne preporuke o različitim aspektima procesa obrazovanja
 • Uključiti relevantne dokaze iz istraživanja kao potporu
 • Predložiti načine na koje se svaka preporuka može primijeniti u praksi i rješenja za uobičajene zapreke u primjeni
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf

Preporuke za daljnje čitanje za Cjelinu 2

Tema 2: Intervencije i politike koje se temelje na dokazima

 • Na sljedećoj stranici pronaći ćete popis uspješnih intervencija koje se temelje na dokazima koje su identificirali Paulus i kolege u svom preglednom radu (2016.) i koje su univerzalno provedene (npr. u SAD-u, Australiji, Europi) radi odgovaranja na poteškoće mentalnog zdravlja u školi (npr. stres, anksioznost, depresija itd.).
 • Te najbolje prakse posebno su osmišljene kako bi odgovorile na uobičajene izazove s kojima se učenici suočavaju i prilagođene su njihovu stupnju razvoja.
 • Ti izvori mogu vam pomoći da osmislite vlastitu intervenciju koja je usmjerena na potrebe vašeg okruženja. Također možete surađivati s istraživačima kako biste proveli intervenciju na širem području i procijenili učinke intervencije tijekom vremena.

Paulus, F. W., Ohmann, S. i Popow, C. (2016.). Practitioner Review: School‐based interventions in child mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1337–1359.

Paulus, F. W., Ohmann, S. i Popow, C. (2016.). Practitioner Review: School‐based interventions in child mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1337–1359.

Tema 3: Razmatranja za učinkovitu provedbu intervencija u školi – najbolje prakse

 • Mreža intervencija koje se temelje na dokazima razvila je mrežnu stranicu s ciljem pomaganja i usmjeravanja nastavnika i drugih edukatora pri odabiru i provedbi intervencija koje se temelje na dokazima u školama
 • Ta mrežna stranica uključuje informacije o tome kako odabrati prikladnu intervenciju za vaše potrebe te sadrži sažetke i videozapise o tome kako provesti intervencije

https://education.missouri.edu/ebi/

Mreža intervencija koje se temelje na dokazima pruža niz emocionalnih i bihevioralnih intervencija i alata za nastavnike i druge edukatore

Intervencije koje se temelje na dokazima

https://education.missouri.edu/ebi/

Biheviorističke intervencije
Ponašanje – usvajanje
Učenik treba pomoć kako bi naučio koje je ponašanje prikladno.
Ponašanje – osposobljenost (traženje pozornosti)
Učenik je sposoban za prikladno ponašanje, ali se nešto mora promijeniti kako bi se tako ponašao.
Ponašanje – osposobljenost (bijeg od nečega)
Učenik je sposoban za prikladno ponašanje, ali se nešto mora promijeniti kako bi se tako ponašao.
Ponašanje – uopćavanje
Učeniku je potrebna pomoć kako bi se prikladno ponašao u novom okruženju, u drugom vremenu ili na novi način.
Ponašanje – cijeli razred
Problem s kojim se suočava skupina ili cijeli razred.

Zaklada za dodjelu sredstava za obrazovanje (EEF, Education Endowment Foundation n.d.) razvila je vrlo koristan alat koji će vam pomoći da usporedite:

 • Koje su intervencije najučinkovitije s obzirom na snagu dokaza iz istraživanja
 • Razinu utjecaja (npr. na ponašanje učenika ili na njihove emocionalne i socijalne vještine)
 • Predviđene troškove u smislu vremena i drugih resursa koji su uključeni

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf

Tema 4: Kompleti digitalnih alata, online aktivnosti i drugi resursi

 • Classroom WISE platforma je koja sadrži mnogo resursa, intervencija koje se temelje na dokazima, strategija, alata i aktivnosti za razred kako bi se:
  • pružila podrška učenicima koji se suočavaju s poteškoćama i
  • razvila otpornost i dobrobit učenika

https://static1.squarespace.com/static/601ca12e6df22c6353aaa6a5/t/60dded131ee5d
240f8055f12/1625156884036/Classroom+WISE_Overview+2pager.pdf

 • Intervention Central mrežna je stranica s besplatnim resursima i praktičnim strategijama za nastavnike, škole i okruge kako bi pomogli učenicima u vezi s njihovim mentalnim zdravljem i dobrobiti.

https://www.interventioncentral.org/

 • Centar za resurse za prava djece razvio je vodič o tome kako nadgledati i ocjenjivati intervencije psihosocijalne podrške za nastavnike, škole i druga obrazovna okruženja. Taj vodič uključuje najbolje prakse, kvalitetne intervencije i smjernice o tome kako kreirati programe i strategije psihosocijalne podrške.

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/ifrc-monitoring-and-evaluation-framework-psychosocial-support-interventions/

 • Mrežna stranica We are Teachers uključuje niz izvora, kompleta praktičnih alata i jednostavnih načina na koje nastavnici i drugi edukatori mogu svakodnevno uključiti aktivnosti socio-emocionalnog učenja u svoju učionicu.

https://www.weareteachers.com/21-simple-ways-to-integrate-social-emotional-learning-throughout-the-day/

Preporuke za daljnje čitanje za Cjelinu 3

Tema 5: Studije slučaja i resursi

Paket Psihološka prva pomoć za djecu prilikom pandemije virusa COVID-19 komplet je alata:

 • koji nude edukaciju za pružanje psihološke prve pomoći za djecu
 • koji je razvijen za osobe koje pružaju izravnu skrb i podršku djeci i njihovim skrbnicima kad su suočeni s poteškoćama, kao što su medicinske sestre, nastavnici, socijalni radnici itd.

Cilj je edukacije omogućiti nastavnicima da:

 • nauče više o reakcijama djece na poteškoće
 • nauče što psihološka prva pomoć za djecu uključuje, a što ne uključuje
 • razumiju tri načela djelovanja u odnosu na djecu – „gledati, slušati i povezivati“
 • vježbaju pružanje psihološke prve pomoći djetetu i skrbniku koji su suočeni s poteškoćama
 • razmotre složene reakcije i situacije
 • budu svjesni važnosti brige o sebi dok pomažu drugima

https://pscentre.org/?resource=online-pfa-training-for-covid-19-additional-module-pfa-for-children&selected=single-resource

Preporuke za daljnje čitanje za Cjelinu 4

Tema 5: Provođenje kreativnih aktivnosti u učionici

5 zabavnih i kreativnih igara pomoću kojih se uči samoregulacija na temelju strategija socio-emocionalnog učenja – prikladno za sve uzraste

15 zabavnih i kreativnih aktivnosti u učionici za sve uzraste