Tema 2 Intervencije i politike koje se temelje na dokazima

Možete osmisliti intervenciju korištenjem pristupa koji se temelji na dokazima i koji se pokazao učinkovitim te može biti vrlo koristan u osmišljanju bihevioralnih, socijalnih i emocionalnih intervencija

Okvir Udruženja za akademsko, socio-emocionalno učenje (CASEL) služi za osmišljanje intervencija za razvoj socio-emocionalnog učenja (SEU).

Okvir CASEL: ima za cilj razviti 5 socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika:

 • Picture142
  Samosvijest
 • Picture147
  Upravljanje sobom
 • Picture148
  Socijalna svijest
 • Picture176
  Socijalne vještine
 • Picture175
  Odgovorno donošenje odluka
Casel, 2017

Prednosti provedbe okvira CASEL

Akademske prednosti:

 • Picture177
  Poboljšanje ocjena
 • Picture178
  Veća stopa pohađnja nastave

Socijalne, emocionalne i bihevioralne prednosti:

 • Picture179
  Bolje nošenje s emocionalnim stresom, razvoj vještina rješavanja problema, pozitivna slika o sebi, bolje socijalno ponašanje
 • Picture180
  Izbjegavanje vršnjačkog pritiska za uključivanje u štetne aktivnosti, smanjeni problemi u ponašanju i uporaba sredstava ovisnosti

Organizacija CASEL izradila je vodič s 3 praktične vježbe koje pomažu s prakticiranjem socio-emocionalnog učenja u učionicama, školama i drugim obrazovnim okruženjima

https://schoolguide.casel.org/uploads/2018/12/CASEL_SEL-3-Signature-Practices-Playbook-V3.pdf

Tri vježbe za SEU:

Odnosno rutine ili rituali za stvaranje osjećaja zajednice. Npr.:

 • Jutarnji krug
 • Toplo osmjehivanje i pozdravljanje svake osobe
 • Aktivnosti pozdravljanja u koje je uključena cijela skupina

Interaktivna i refleksivna iskustva. Npr.:

 • Razmisli, napiši, pronađi par, podijeli (tiho razdoblje za promišljanje; vrijeme za pisanje; rasprava s partnerom; završetak dijeljenjem u skupini)
 • Kratka stanka s ciljem pune svjesnosti (aktivnost za smirivanje, koja promiče fokus i spremnost na učenje)

Osvrt na učenje – pokazuje potporu i osjećaj postignuća. Npr.:

 • Nešto što sam danas naučio…
 • Nešto što ću činiti kao rezultat ove aktivnosti jest…
 • Nešto što još uvijek preispitujem…

Intervencije i politike koje se temelje na dokazima

1

Važno je provjeriti nacionalne politike u državi koje se odnose na to kako razviti intervenciju ili na to što se smatra prikladnim sadržajem za intervenciju u školi ili obrazovnom okruženju.

2

Također možete razviti određene politike koje su relevantne za vaše obrazovno okruženje kako biste pokazali svoju predanost mentalnom zdravlju vaših učenika.

3

Politika škole (ili bilo kojeg obrazovnog okruženja) u vezi s mentalnim zdravljem dokument je koji objašnjava vrijednosti, načela i strategije koje će škola primijeniti kako bi pružila podršku svojim učenicima u vezi s poteškoćama mentalnog zdravlja i kako bi promicala dobrobit učenika.

Ako želite razviti svoju politiku za mentalno zdravlje i dobrobit, razmotrite sljedeće:

Uključite učenike i roditelje

Savjetujte se s učenicima, roditeljima ili skrbnicima prilikom stvaranja te politike

Budite jasni

Pobrinite se da politike budu jasne i budite transparentni u vezi s time kako ih razvijate

Revizija i ažuriranje

Dogovorite godišnji sastanak kako biste revidirali ili ažurirali svoje politike

Prikažite politike

Prikažite svoje politike za mentalno zdravlje i dobrobit u školi, npr. u predvorju, zajedničkim prostorijama ili na mrežnoj stranici

Razmislite:

 • Ima li vaša škola politiku za mentalno zdravlje?
 • Bavi li se mentalnim zdravljem učenika?
 • Ako nemate zasebnu politiku za mentalno zdravlje, promiču li vaše povezane politike mentalno zdravlje u dovoljnoj mjeri?