Tema 3 Razmatranja za učinkovitu provedbu intervencija u školi – najbolje prakse

Savjeti za stvaranje učinkovite intervencije

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/effective-interventions-in-education/

Ovaj video „dobre prakse“ pokazuje kako je skupina škola Boa Àgua u Portugalu uključila roditelje i lokalnu zajednicu kako bi poboljšala ishode i emocionalno učenje za djecu. Škola je dobila potporu od europskog projekta INCLUD-ED, koji im je omogućio da ostvare veću stopu pohađanja nastave i osiguraju bolje školsko okruženje.